Benim Kalbim Temiz(mi)?

Toplumları bozmak, kültürlerini dejenere etmek istiyorsanız, o toplumun kullandığı kavramların içini boşaltmanız yeterlidir. Toplumun kullandığı kavramlar, o kavramlara yüklenen anlamlar hayati derecede önemlidir. İyilik, kötülük kavramları, iyi insan, kötü insan kavramları gibi. 

‘’Kalbim temiz’’ kavramı da günümüzde en çok istismar edilen kavramlardan biridir.   ‘Benim kalbim temiz değil’ diyen bir Allah’ın kuluna rastlayamazsınız. Kul hakkı yiyenden tutun, her türlü adaletsizliği yapan, günah ve çirkin olan her türlü hayasız işleri yapana kadar herkesin kalbi temiz. Her türlü haltı yerler, sonra da ama benim kalbim temiz derler. Namaz kılmayan, zekat vermeyen, yetim malı yiyen, öksüzleri hor gören, yardım yaparken karşısındakini inciten, faiz yiyen, tefecilik yapan….vb kim varsa herkesin kalbi tertemiz.

İnsanın kalbinin temizliğini gerçekte en iyi bilen, o insanı da kalbini de yaratandır. Bu konuda insanların verdikleri hüküm geçersizdir. Dolayısıyla insanın kendi kendini temize çıkarmasının da bir anlamı yoktur. Bu konuda Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır :

’O iyilik yapanlar ki, küçük kusurlar dışında büyük günahlardan ve yine büyük günah olan çirkin ve hayâsız işlerden sakınırlar. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki hâlinizi de, annelerinizin karınlarında cenin olarak bulunuşunuzu da (her kademede) sizi en iyi bilen O’dur. Şu halde nefislerinizi temize çıkarmayın, kendinizi hatasız görmeyin. Çünkü O, kimin Rabbine derin bir saygı duyup günahlardan titizlikle kaçındığını da çok iyi bilir.’’ (Necm-32)

İyi insan, iyilik yaptığını iddia eden insan, kalbi temiz insan, öncelikle büyük günahlardan, çirkin ve hayasız işlerden kaçınmalıdır. Kalbin temiz olması ve temiz kalması için, o kalbi taşıyanın temiz işlerle uğraşması gerekir.  İnsanı topraktan yarattığı zamanki halini de, annelerinin karınlarında cenin olarak her kademedeki halini en iyi bilen O’dur. İnsanı en iyi bilen ve tanıyan O’nu yaratandır. Onun için kendinizi temize çıkarmayın, kendinizi hatasız görmeyin. Kimin kalbinin temiz olduğunu, kimin çirkin ve kötü işlerle uğraştığını, kimin de titizlikle günahlardan, kötülüklerden kaçarak Yaratıcısına karşı derin bir saygı beslediğini, en iyi bilen Rabbimizdir.

Kalbi temiz olanlar kimlerdir? Allah'a, âhiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere imân eden sevdikleri malları ve servetleri, can-ü gönülden, isteyerek, yakın akrabalara, yetimlere, dullara, kimsesizlere, öksüzlere, çevresi, çaresi olmayan yoksullara, yolda kalan muhtaç yolculara, yardım isteyenlere, medet umanlara harcayan; namazları erkanına, şartlarına, vaktine riâyet ederek âşikâre kılan, vicdanlarını, servetlerini, sosyal bünyelerini arındıran, berekete vesile olan zekâtı veren, antlaşma yaptıkları zaman antlaşmalarına riayet eden, sıkıntılara sabrederek mücadele eden, hastalığa, açlığa, mallarına ve canlarına gelen zarara tahammül eden, Allah için sabreden ve kararlı davrananlardır. İşte onlar imanlarında samimi olanlardır. Onlar, işte onlar Allah'a sığınarak emirlerine yapışanlar, günahlardan arınıp, azaptan korunanlar, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü'minlerdir. Gerçekten kalbi temiz olanlar bunlardır.

Hayatın bir mihengi, ölçüsü olmalı. İnsanın yaptıklarının iyi veya kötü olduğunu belirleyen bir değer yargısı, bir ölçüsü, bir terazisi olmalıdır. Aksi takdirde toplumda kaos olur, düzensizlik olur. İyi insanların, inananların ölçüsü, Yüce Yaratıcının koyduğu ölçü olmalıdır.

İnsanı yoktan var eden, ona şekil veren, insan hiçbir şey iken, onu onurlandırarak muhatap alan, ona akıl ve irade veren, ona peygamberler ve kitaplar göndererek lütufta bulunan Yüce Allah, insanı en iyi bilen en iyi tanıyan ve insanın dünya-ahiret mutluluğu için en mükemmel reçeteyi  gönderendir. Yeter ki insanlık bu reçeteyi uygulasın. Rabbim bizleri kalbi ve eylemleri temiz olanlardan eylesin. 16.03.2021

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol